Umi Sushi Bar & Grill

76
% Like it (
813
)
$$
Japanese, Sushi, Bar

Restaurant Reviews

Google
Google
– 4.2 stars
Yelp
– 3.5 stars