Kura Revolving Sushi Bar

81
% Like it (
765
)
$$
Sushi, Japanese

Restaurant Reviews

Google
Google
– 4.4 stars
Yelp
– 4 stars