Mandala Kitchen & Bar

92
% Like it (
66
)
$$
Thai, Bar, Vietnamese

Restaurant Reviews

Google
Google
– 4.8 stars
Yelp
– 4.5 stars